Preview Mode Links will not work in preview mode

SJ BizTalks

Jan 8, 2020

Den 21 oktober 2019 hölls SJ Biztalks i Malmö. Temat var miljö och hållbarhet.
Vi kommer undet 2 avsnitt att få lyssna på lite av det som hände på scenen.
 
Moderator för kvällen var Mattias Goldmann som är en stor profil och debattör inom hållbarhet i Sverige.
 
I det här avsnittet ska vi få lyssna på...


Jan 7, 2020

Den 21 oktober 2019 hölls SJ Biztalks i Malmö. Temat var miljö och hållbarhet.
Vi kommer undert 2 avsnitt att få lyssna på lite av det som hände på scenen.
 
Moderator för kvällen var Mattias Goldmann, som är en stor profil och debattör inom hållbarhet i Sverige.
 
I det här avsnittet får vi höra när...