Preview Mode Links will not work in preview mode

SJ BizTalks


Feb 18, 2019

I det här avsnittet får vi lyssna på delar ur ett seminiarium som SJ hade i Åre den 15e februari.
Vi får höra SJs vd Crister Fritzson och affärschef Jan Kyrk.
Vi får också lyssna på en panel bestående av Therese Sjölundh, Vd Åre Destination, Fredrik Viklund, grundare House Be och Elise Ryder Wiken, Regionråd och Ordförande Utvecklingsnämnden i Jämtland.