Preview Mode Links will not work in preview mode

SJ BizTalks


Dec 5, 2018

Denna vecka blir det ett specialavsnitt ingen mindre än Anette Nordvall! Förutom att vara en av Sveriges mäktigaste affärsänglar har Anette en stor passion för miljö och klimatfrågor. Annette berättar vad hon tycker är avgörande hos de företag hon investerar i och hur hon ser  konflikten mellan investeringar, konsumtion, miljö och mångfald.