Preview Mode Links will not work in preview mode

SJ BizTalks


Mar 14, 2019

I det här avsnittet får vi lyssna på delar ur SJ Biztalks event som ägde rum i Östersund den 12 mars under Skidskytte VM!

Moderator var Anna Bellman och på scen hör vi först Lina Edström och Krister Svensson från SJ som bland annat kort berättar om samarbetet med Svenska Skidskytteförbundet.

På scen hör vi också SJ's VD Crister Fritzon och Skidskytteförbundets generalsekreterare Ingemar Arwidson.