Preview Mode Links will not work in preview mode

SJ BizTalks


Mar 18, 2019

I det här avsnittet får vi lyssna på delar ur SJ Biztalks event som ägde rum i Östersund den 12 mars under Skidskytte VM!

Moderator var Anna Bellman och på scen hör vi Ulrika Wiklund -entreprenören och grundaren av House Be och Catharina Wiklund -branschstrateg på Arbetsförmedligen.

På slutet kommer även SJ's VD Christer Fritzon och Skidskytteförbundets generalsekreterare Ingemar Arwidson kort tillbaka.